O naszej hodowli / About us

  

NASZA HODOWLA BORDER COLLIE

Naszą hodowlę  prowadzę razem z mężem Piotrem, mieszkamy na kaszubskiej wsi, w pięknej okolicy. Mamy niewielkie gospodarstwo.
To dla psów przeprowadziliśmy się w to urocze miejsce. Chcieliśmy dać im prawdziwe psie, szczęśliwe życie. Sami także jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Życie blisko natury, z naszymi wspaniałymi zwierzętami jest naszym spełnieniem marzeń.
 

 

Magdalena Michalska
Szkoleniowiec
Specjalista od zachowań psów


W moim życiu psy były odkąd pamiętam. Już w domu rodzinnym było kilka psów. Jako nastolatka miałam pierwszego swojego psa i szkoliłam go samodzielnie.
Pracą z psami zajęłam się w 1992r. Przez te lata zajmowałam się głównie szkoleniem. Hodowla psów i pomysł na nią zrodził się dopiero w 2007roku.
Przez te wszystkie lata zajmowałam się i startowałam w zawodach agility, wyścigach chartów, obedience, PT, IPO, frisbee, taniec z psem oraz ratownictwem.
Obecnie od wielu lat pracuję z psami trudnymi, czyli mającymi problemy z agresją, nadpobudliwością, lękiem.
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie moje psy możesz je obejrzeć na mojej stronie: www.dogs.gd.pl/psiejstwo

W chwili obecnej trenuję z moimi psami obedience, frisbee i pasterswo.
Moje psy pomagają mi także jako psy serwisowe w szkoleniu psów z zaburzamiami zachowania.
To co sprawia mi największą przyjemność to szkolenie psa i uczynienie go posłusznym na codzień, oddanym i wyszkolonym na wysokim poziomie.

 

Piotr Michalski

Piotr pomaga mi we wszystkim. Jest moim wsparciem technicznym od wszystkiego;) Jest ukochanym Panem naszych psów.
Wprawdzie jego ulubionymi psami są nasze szkockie teriery, ale bordery także skradły mu już serce.
Od wielu lat uczy się i pomaga mi w pracy z psami.

 

Nasza wizja hodowli border collie

 

Border collie to przede wszystkim pies pracujący. Nie możemy o tym zapominać.

To właśnie ich ciekawa psychika sprawiła, że zakochaliśmy się w tej rasie.
W naszej hodowli kładziemy przede wszystkim nacisk na odpowiednie predyspozycje psychiczne. Jest dla nas ważne, aby border collie nie stawały się psami kanapowymi, a niestety obecnie obserwuje się taką tendencję. Nie chcemy aby nasze psy były niezgodne z wzorcem rasy, czyli za duże, zbyt ciężkie, bez temperamentu. W swojej hodowli chcemy mieć typowych przedstawicieli tej rasy.

"Wytrzymały, zdolny do ciężkiej pracy pies owczarski, bardzo łatwy do układania. Bystry, ożywiony, szybko reagujący, inteligentny. " (wzorzec rasy)

Border collie wg. nas powinien być psem bardzo kontaktowym, chętnym do wspołpracy, zrównoważonym i zdecydowanie atletycznym. Te cechy są da nas priorytetem w doborze hodowlanym.

 


 

OUR BORDER COLLIE BREEDING:

 

We run our breeding together - me and my husband.
We live in a Kashubian village, surrounded by beautiful landscapes. We have a small farm.
Apart from border collies we have dogs of another races and sheeps, goats, hens and cats :)

 

Magdalena Michalska
Dog Trainer
Dog Behaviour Specialist


There were dogs in my life for as long as I can remember. There were several dogs in my family home. When I was a teenager I had my first dog and I was training him by my own. I have been working with dogs since 1992. During this period of time I was dealing mainly with training. The idea to start a breeding was born in 2007.
During these years I was starting and organising agility competitions, greyhound races, obedience, Dog Companion, SH, frisbee, dog dance and rescuing.
At present I am dealing with difficult dogs, which means having problems with aggression, hyperexcitability and fear. If you want to see all of my dogs please visit:www.dogs.gd.pl/psiejstwo

At present I train obiedience, frisbee and shepherding with my dogs. My dogs also help me as service dogs to fix dogs with behavioral problems. What pleases me the most is training a dog and making it obiedient on a daily basis, devoted and trained at high level.

 

Piotr Michalski


Piotr helps us with everything. He is our technical support to everything ;)
He t train with dogs and he is their beloved Master :)

Our vision of border collie breeding

We should not forget that border collie is first of all a working dog.

It was their fascinating psychology that made us interested in this race.
Primarily, we put pressure on proper mental predispositions. It is crucial for us that border collie would not become a couch potatoes – unfortunately nowadays we have a tendency for this. We do not want our dogs to be incompatible with the standard – too heavy, too big or without a temperament.
We aim to have a typical representatives in our breeding.

"Resistant, hard work capable pastoral dog, easy upbringing. Smart, lively, with quick reaction, intelligent. " (breed standard)

In our opinion border collie should be outgoing, co-operative, well-balanced and definitely athletic dog. And these are our priorities in a breeding selection.

Our dogs were checked by the companion of sheeps, horses and cows. Frisco works as a farm dog sometimes and he is excellent at it.

We make efforst for our dogs to be physically and mentally well-developed.
We wish our borders to participate in dog sports, that is why their main activity is directed this way. Obviously nothing can substitute herding and nothing can form border's character as this kind of work. That is the reason why we place this as an important part ot borders' upbringing.

There are plenty of sports that we can practice with border collies: frisbee, obiedience, tracing, dogdance, agility, canicross, skijoring, etc.

We also have our faourites sports – obiedience and dogfrisbee.
All of our dogs are trained in this direction and they participate in competitions. Additionally, we teach them assistant and tracing work.